NMLF lanserer nå nyhetsbrev og ny hjemmeside.

Ett godt nytt år ønskes dere alle. Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) har endelig tatt skrittet videre innen

bruk av framtidsrettet teknologi og lanserer nå nyhetsbrev og ny hjemmeside. Facebook og linkedin vil tas i bruk som sosiale medier i løpet av første halvår 2016. NMLF har som intensjon å utgi nyhetsbrev jevnlig, men er avhengig av innspill og bidrag fra dere som mottakere.


Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png