top of page

FLO sender ut forberedte rekvisisjoner for 2024

  

Dette er tredje gang det sendes ut forberedte rekvisisjoner i Forsvarets moderniserte rekvisisjonssystem. I 2024 økes antall kjøretøy og det utstedes forberedte rekvisisjoner også på bygninger og mindre fartøyer. 


​Eiere av kjøretøy, bygninger eller mindre fartøy som egner seg til bruk av Forsvaret kan bli bedt om å bidra til den nasjonale beredskapen. Forsvaret sender 19. januar ut digital melding til bileiere i Norge om forberedt rekvisisjon av kjøretøy. Fra 2024 inngår også andre ressurser enn kjøretøy i ordningen. 


Flere tusen eiere av kjøretøy, bygninger og mindre fartøy får nå brev fra Forsvaret 

Dette er tredje gang Forsvaret sender ut forberedte rekvisisjoner etter at vi startet moderniseringen av rekvisisjonssystemet. Ordningen gjør at Forsvaret i en krigssituasjon har tilgang til ressurser som vi trenger for å forsvare landet vårt. I 2022 og 2023 sendte vi ut litt over 4 000 forberedte rekvisisjoner på kjøretøy. 

I 2024 økes antall kjøretøy i de forberedte rekvisisjonene, og vi utsteder forberedte rekvisisjoner på andre typer ressurser. Eksempler på slike ressurser er bygninger og mindre fartøyer. 

Dersom man eier en ressurs som Forsvaret har forberedt rekvirert, får ikke dette noen særlig praktisk betydning i fredstid. Det er viktig at eier av ressurs kjenner til at kjøretøyet eller ressursen – i en krigssituasjon – vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Den forberedte rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges. 

Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Forsvaret kan først iverksette rekvisisjonene hvis riket er i krig, eller hvis det besluttes av Kongen i statsråd. Loven ble i sin tid laget for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets samlede ressurser for beredskap ved krig. 


Bygger opp nasjonal beredskap 

Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg, sier dette om ordningen: 

–Vår evne til å forsvare landet er summen av innsatsen til militære og sivile aktører. God planlegging bidrar til å styrke forsvarsevnen og til å sikre koordinert bruk av ressursene ved krig og krise. Vi gjør forberedte rekvisisjoner fordi militære avdelinger har behov som i krig og krise ikke er dekket gjennom ressurser vi har i daglig drift i Forsvaret. 

Brigader Jernberg sier ordningen er en del av den pågående gjenoppbyggingen av Norges nasjonale beredskap. 

– Med forberedte rekvisisjoner av andre typer ressurser enn kjøretøy tar Forsvaret nå ytterligere steg med denne ordningen. Dette gjør vi samtidig som vi koordinerer med sivilsamfunnet gjennom statsforvalterne. Slik unngår vi at Forsvaret legger bånd på ressurser som heller bør prioriteres til å løse beredskapsoppgaver i for eksempel fylker eller kommuner, sier Jernberg.


Samarbeid i totalforsvaret 

Ordningen med forberedte rekvisisjoner er god samfunnsøkonomi. Forsvaret samarbeider tett med andre aktører i totalforsvaret for å videreutvikle løsningen, slik at vi i fredstid kan forberede tilgang til ressurser som Forsvaret kan trenge. Ressursene ligger i en nasjonal ressursdatabase, som fortsatt er under utvikling. 

Informasjon om rekvisisjonsordningen ligger på www.forsvaret.no/rekvisisjon. 

​Saken er basert på Forsvarets pressemelding som ble sendt ut 17. januar. 

  

Det er seksjonen Rekvisisjon og beredskap i FLO Stab Strategiavdelingen som er ansvarlig for arbeidet med rekvisisjonsordningen. 

 

Comments


Siste innlegg
bottom of page