top of page
Historisk oversikt

Intendanturoffiserenes forening ble etablert den 27. november i 1920 og ble avviklet den 17. februar i

2005. Denne avviklingen hadde med endringen av antall nyutdannede offiserer fra skoler, og årlig fordeling til Hærens intendantur. Interessen for IOF som interesseorganisasjon hadde en helt klar fallende kurve også blant de daværende medlemmer.Derfor ble ideen å se dette i et større forsvarsperspektiv med tanke på å opprette en interesseorganisasjon som satte fokus på logistikk i hele Forsvaret.

Den samme dato, 17. februar 2005 ble Norsk Militært Logistikkforum (NMLF) stiftet under

Generalforsamlingen på Sessvollmoen. Dette skulle være en

organisasjon for de som hadde interesse for logistikk i Forsvaret, sivilt som militært personell.

                                                                         Formål

 

Forumets formål er å påvirke logistikkutviklingen til Forsvarets og resten av Totalforsvarets beste, - bl a gjennom å stille kompetanse til rådighet, bidra til faglig utvikling og fremme kameratskap mellom forumets medlemmer.

 

Forumet vil i samarbeid med forsvarssektoren og særlig Forsvarets Logistikkorganisasjon arbeide aktivt i utviklingen av fremtidig logistikk.

 

Forumet er en interesseorganisasjon og kan søke samarbeid med organisasjoner som fremmer forumets sak. 

Forumet skal følge "Etiske retningslinjer for statstjenesten" utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

                Verdier

 

Respekt , Troverdighet , Samarbeid

                         Medlemskap

 

Alle med interesse for logistikk kan være medlemmer av forumet.

 

bottom of page