Kommende Arrangement
Smalahoveaften – kansellert
Lutefiskaften – onsdag 11. november
Tidligere Arrangement
Generalforsamling – 11. mars 2020 – Sessvollmoen
Innkalling Generalforsamling 2020
Årsberetning 2019
Medlemsmøte m/smalahove – 29. april 2020 – Sessvollmoen

Onsdag 30. okt – Medlemsmøte/bedriftsbeøk Coop hovedlager, Gardermoen

Onsdag 13. nov – Lutefiskaften - Sessvollmoen

Medlemsmøte med smalahove 15. mai
Generalforsamling 13.mars, Sessvollmoen

Logistikkonferanse 28.-29. januar

Lutefiskaften 14. november
Høstmøte 31. oktober - kansellert grunnet lav påmelding

Medlemsmøte 22. mars

Generalforsamling 21. februar

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling - Endringsforslag - Årsberetning

__________________

LOGISTIKKONFERANSE 29. - 30. januar 2018 på Clarion hotel &

congress, Oslo airport

Les hele innbydelsen her

__________________

Lutefiskaften 8. nov
Medlemsmøte 19. oktober
VELKOMMEN TIL VÅRENS MEDLEMSMØTE 2017
Norsk Militært Logistikkforum (NMLF)
 
Tid: Onsdag 05. april kl 1800 (Fremmøte i vakta kl 1745)
Sted: Sessvollmoen, undervisningsbygg 0029 - Aula og befalsmessen
 
Hovedtema:
Orientering fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Et revitalisert Totalforsvar - DSBs tanker Stortinget har bestemt at Totalforsvaret skal revitaliseres
Hva innebærer dette?
Per Kristen Brekke, Assisterende direktør i DSB orienterer
Sosialt samvær: Smalahoveaften
Egenandel: Ingen
Program:
1745: Fremmøte vakta Sessvollmoen
1800 – 1900: Dagens tema.
1900 – 2230: Sosialt samvær
Administrative forhold: Påmelding til medlemsmøtet innen onsdag 22. mars til E-mail: post@nmlf.no
__________________________________________________________

Styret i NMLF ønsker deg velkommen til:

GENERALFORSAMLING med etterfølgende Middag og Sosialt samvær

ONSDAG 22 FEBRUAR 2017 KL 1730 – SESSVOLLMOEN

FREMMØTE: AULAEN, A – 113, Bygning 0029

(Dere blir møtt i vakta kl 1715)

ANTREKK: Pent sivilt

EGENANDEL/BETALING: Kr 0,00

________________________________________________________________________

1. Generalforsamling

Agenda:

- Godkjenning av innkalling

- Valg av møteleder og to referenter

- Årsberetning

- Regnskap

- Innkomne saker

- Fastsettelse av kontingent for 2017, forslag om samme som for 2016, kr 100

- Budsjett for2017

- Valg

NB! Saker til Generalforsamlingen MÅ må være styret i hende innen 8. feb

2017.Eventuelle saker sendes på mail til post@nmlf.no

 

2. Middag

Vi går til bords ca 1915.

Det vil tradisjonen tro bli servert Skrei, lever og rogn i Befalsmessen.

Kaffe avéc.

3. Sosialt samvær

I messelokalene i underetasjen.

 

 

ADMINISTRATIVT:

1. Transport:

Dersom behov vil det bli satt opp taxi fra Jessheim stasjon med avgang presis kl 1655

(korresponderer med tog fra Oslo) som kjører direkte til Sessvoll.

Returtransport forutsettes gjennomført ved den enkeltes forsorg.

Eventuelt transportbehov meldes samtidig med påmelding.

2. Overnatting:

NMLF disponerer noen forlegningsrom, og «førstemann til mølla» prinsippet gjelder.

3. Påmelding:

Påmelding innen 17. Februar 2017 til NMLF på E-post: post@nmlf.no

__________________________________________________________

 

Norsk Militært Logistikkforum
innbyr til
NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2016

Clarion  Hotel & Congress Oslo Airport 31. oktober og 01. november 2016

Konferansens hovedtema er

” Samarbeid og muligheter - Forsvarets behov for sivil støtte”

 __________________________________________________________

 
Medlemsmøte etterfulgt av smalahoveaften.
Onsdag 20.april på Sessvollmoen.
Styret i NMLF ønsker deg velkommen til:  
GENERALFORSAMLING med etterfølgende Middag og Sosialt samvær  
ONSDAG 24 FEBRUAR 2016 KL 1730 – SESSVOLLMOEN  
FREMMØTE: AULAEN, A – 113, Bygning 0029 (Dere blir møtt i vakta kl 1715) ANTREKK: Pent sivilt  
EGENANDEL/BETALING: Kr 0,00
 ________________________________________________________________________ 
1. Generalforsamling Agenda:
 
- Godkjenning av innkalling
- Valg av møteleder og to referenter
- Årsberetning
- Regnskap
- Innkomne saker
- Fastsettelse av kontingent for 2016, forslag om samme som for 2015, kr 100
- Budsjett for2016
- Valg  
NB! Saker til Generalforsamlingen MÅ sendes på mail til post@nmlf.no innen 10. Februar 2016.  

2. Middag
 
Vi går til bords ca 1915. Det vil tradisjonen tro bli servert Skreimølje, i Befalsmessen.  Kaffe avéc.
 
3. Sosialt samvær
     
    I messelokalene i underetasjen.
   
ADMINISTRATIVT:
 
1. Transport:  Dersom behov vil det bli satt opp taxi fra Jessheim stasjon med avgang presis kl 1655 (korresponderer med tog fra Oslo) som kjører direkte til Sessvoll. Returtransport forutsettes gjennomført ved den enkeltes forsorg. Eventuelt transportbehov meldes samtidig med påmelding.  

2. Overnatting: NMLF disponerer noen forlegningsrom, og «førstemann til mølla» prinsippet gjelder.  

3. Påmelding:  Påmelding innen 19. Februar 2016  til NMLF på E-post: post@nmlf.no    
 
Her finner dere innkalling til generalforsamling, vedtekter, årsberetning, regnskap og budsjett.
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere: