top of page

Logistikkonferanse 6. - 7. mai 2024

«Militær logistikk i en krevende tid»

Program
Invitasjon og  påmeldingsprosedyre

Logistikkonferanse 19. - 20. juni 2023

«Næringslivets rolle i fremtidens totalforsvar»

 

Briefer dag 1

Civilmilitary cooperation Ukraine-Norway

Kapasitet for krise og krig

Forsvarssjefens fagmilitære råd 2023

Totalforsvaret mot 2040 – næringslivets rolle

Totalberedskapskommisjonen

Briefer dag 2

Leverandørutvikling i Forsvaret       

Anskaffelser – handlingsrom og fleksibilitet  

Parallelle sesjoner - anskaffelser til forsvarsbygg  

Program

Invitasjon og  påmeldingsprosedyre

 

________________________________________________

Logistikkonferanse 27. - 28. jan 2020

Briefer dag 1

Briefer dag 2

 

Klikk her for å se program for logistikkonferansen

Klikk her for å se påmeldingsprosedyre for logistikkonferansen

________________________________________________

Logistikkonferansen 28. – 29. januar 2019

Klikk her for å se alle briefer fra logistikkonferansen.

Klikk her for å se årets program fra logistikkonferansen.

Klikker her for å se påmeldingsliste fra logistikkonferansen.

bottom of page