Samvirke i praksis i Camp Osmarka


Fra venstre: Generalmajor Tonje Skinnarland, Generalmajor Lars Christian Aamodt, Brigader Frode Ommundsen, Major Torkel Dalmo og en mekaniker fra Ritek AS.

Militære og sivile aktører må bidra slik at kapasitet til å levere vedlikehold økes ved en eventuell krise eller konflikt. Under vedlikeholdsoperasjonen Powerful Maintenance i regi av FLO FVP trenes det nettopp på dette.


Ledelsen i FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP) var mandag 25. oktober vertskap under besøksdagen i Osmarka. Der forklarte og viste direktør FVP Øyvind Rohn og major Torkel Dalmo frem hvordan aktiviteten i «Camp Osmarka» var planlagt og blir gjennomført. Operasjon Powerful Maintenance (PM) startet vinteren 2021. Målet er at Forsvarets stridsviktige materiell skal være klart til bruk. PM tar for seg landmateriell og sjømateriell. På kort sikt er målet at materiell skal være best mulig i stand til øvelse Cold Response 2022.


Sjef FLO fornøyd med det han så

På besøksdagen deltok blant andre sjef Operasjoner i Forsvarsstaben generalmajor Tonje Skinnarland, NK/stabssjef Hæren brigader Frode Ommundsen, G-4 i Hæren oberst Bård Andersen og regionsjef nord i Forsvarsbygg Wenche Georgsen.

Brigader Ommundsen ga ros til FLO FVP for satsingen på vedlikehold og for det gode samarbeidet på tvers som ligger til grunn for det som ble vist frem i Osmarka. Dette er samvirke i praksis. Tett kommunikasjon mellom bruker og FLO er helt avgjørende for det gode resultatet.

Sjef FLO sier at han er både fornøyd med og imponert over det som ble vist i Osmarka. Han sier videre at FLO og Forsvaret er helt avhengige av et godt samarbeid på tvers i Forsvaret og mellom sivile og militære aktører. Forsvaret har i daglig drift ikke råd til å ha de kapasiteter som kreves dersom intensiteten øker i en krise eller en krig.


Fremskutt forsterkende vedlikehold

Operasjonen i Osmarka betegnes som «fremskutt forsterkende vedlikehold». Det er «storsystemet» for vedlikehold som trenes. I Camp Osmarka er det med god støtte fra Forsvarsbygg og Ingeniørbataljonen/Brigaden i Nord-Norge etablert en «operativ flate» (grunnarbeid med infrastruktur, for etablering av telt/haller) hvor vedlikeholdet gjennomføres. Denne etableringen viser at FLO har evne til å levere logistikk der det trengs.


Fra arbeidet med å etablere ny operativ flate.


LO FVP styrer og leder vedlikeholdet og benytter Forsvarets egne vedlikeholdsressurser. I tillegg benyttes personell fra strategiske samarbeidspartnere. Det er etablert avtaler slik at disse kan levere reservedeler og utføre vedlikehold i fredstid. Det er også avtalt at de skal stille med kapasiteter ved krise og krig.


Fornøyde: sjef FVBJ sitt verksted i Osmarka major Torkel Dalmo og sjef FLO generalmajor Lars Christian Aamodt. I bakgrunnen deler av den ferdige "Camp Osmarka", etablert av Forsvarsbygg og Ingeniørbataljonen/Brig N.


Under "PM II" gjør mekanikere fra FLO og Hæren jobben side om side med personell fra leverandørene Bertel O. Steen og Ritek AS. Bruken av aktører utenfor Forsvaret viser at ressurser fra hele samfunnet har kompetanse og kapasitet til å gjøre en innsats for å forsvare landet.

Reparasjon av mer enn 900 kjøretøy under PMII

Under PM II gjennomføres vedlikehold på mer enn 900 av Hærens kjøretøy. Det produseres ca. 45 000 arbeidstimer i løpet av 10 dager og mer enn 400 mekanikere over hele landet er involvert. Arbeidet gjennomføres ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sine verksteder og ved Hærens avdelinger i Porsanger, på Skjold og på Setermoen.

Siste innlegg