NMLF sin framtid – hva vil vi og hva er mulig?

Strategikonferansen ble gjennomført den 24. og 25. august. Forsvarets- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) og WilNor Governmental Industries (Wilhelm Wilhelmsen) var invitert til deler av seminaret for å diskutere fremtidige samarbeidsmuligheter. Les referat fra seminaret her.

#Strategikonferansen

Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png