top of page

Petter Jansen utnevnt til æresmedlem i NMLF


Kjell Skaugen og Petter Jansen


Under NMLFs jubilumsfeiring 26. november ble Petter Jansen,tidligere Sjef FLO, utnevnt til æresmedlem nr 8 i foreningen. Styrets begrunnelse for denne beslutningen ligger primært i det faktum at han i sin periode som Sjef FLO fra første dag ønsket også nytten av et nært samarbeid med NMLF. NMLF har som ett av sine formål å «påvirke logistikkutviklingen til Forsvarets og Totalforsvarets beste». Dette har Petter Jansen vært en pådriver for ved å bruke NMLF både i utredningsarbeid og ved jevnlige møter hvor dagsaktuelle problemstillinger har vært tema. Ved NMLFs årlige logistikkonferanse har han fra første dag støttet og oppmuntret. Hans positive holdning og engasjement har vært en meget stor pådriver til at disse konferansene har utviklet seg til å bli et samlingssted hvor næringsliv og Forsvaret kan treffes og utvikle videre samarbeid.


Comments


Siste innlegg
bottom of page