Godt gjennomført alliert mottak ved Borg HavnKjøretøy og materiell tilsvarende 18 fotballbaner ble losset i Borg Havn torsdag 10. mars. Både orden og struktur settes på prøve når så mye materiell i løpet av få timer planmessig og trygt skal ut av fartøyet og flyttes videre til Rygge.


Denne saken er opprinnelig skrevet for Forsvarets internett av Hege Svanes (FMS). Her er saken noe forkortet og redigert.


Det høres godt når 281 kjøretøy ruller i land og 47 kontainere med militært utstyr losses. Torsdag 10. mars la det franske frakteskipet MN «Calao» til kai i Borg Havn i Fredrikstad.

– Når skipet klapper til kai skal materiellet ut i en prioritetsrekkefølge. Det skal organiseres i kolonner og slippes ut på veien, sier Håkon Warø, nestkommanderende i Forsvarets logistikkorganisasjon. Han er på plass for å se på mottaket.

– Jobben vår er å sikre mottaket av fartøyet, sørge for at materiellet som er ombord blir tatt av så raskt som mulig, og satt opp slik at vi kan forflytte det raskt videre.

Det er Mottak- og Transportbataljonen i FLO som er ansvarlig for lossing på havna og for klargjøring til videretransport til «staging area» på Rygge.


Snart klar for feltdelen av øvelse Cold Response

Utstyret som kom med MN Calao tilhører NATOs hurtige reaksjonsstyrke. Enheten som nå skal øve i Norge betegnes NRF Very High Readiness Brigade in Norway. Forflytningen til Norge er en del av NATO-øvelsen Brilliant Jump, hvor det øves på rask deployering til et NATO-medlemsland.

Når styrken er satt opp med alt av utstyr, kjøretøy og personell og har ankommet målet sitt, Østerdalen, avsluttes Brilliant Jump. Noen få dager senere starter feltdelen av vinterøvelsen Cold Response, og reaksjonsstyrken inngår i denne.


Egne sjåfører opererer kjøretøyene

På kaien i havneområdet ankommer en minibuss. Den har fraktet fransk personell fra Rygge. De hører til VJTF og ankom Norge med fly til Gardermoen for noen få dager siden. De har oppholdt seg i «staging area» på Rygge og skal nå sørge for at kjøretøy, utstyr og personell bringes sammen der før videretransport til «final destination» på Sessvolmoen og Rena.

– Vi har ansvaret for havnen. Men de som kommer med materiellet stiller egne sjåfører. De har ekspertise på det materiellet som kommer. Den sitter ikke vi på, sier Warø fra Forsvarets logistikkorganisasjon.


Skal ikke forstyrre sivil trafikk mer enn nødvendig

Lossingen tar flere timer. De 281 kjøretøyene skal ikke rulle ut i en eneste lang kolonne og hindre fremkommeligheten til sivil trafikk. Når du setter 281 kjøretøy etter hverandre får du en rekke på nesten 1,8 km. Kjøretøyene kjøres fram til et oppstillingsområde og deles opp i mindre kolonner på 12 kjøretøy. Kolonnene fra Borg Havn til Rygge går med en halvtimes mellomrom.

Både oppstillingsplassen og portene til havnen voktes denne dagen av Heimevernet. De gir styrkebeskyttelse ved mottak av alliert materiell. Rett ved en mobil vaktbu står tre HV-soldater med kamuflasjehjelmer og refleksvester. I dag er hjelmene ikke i bruk for å få soldatene til å gå i ett med omgivelsene, men på grunn av sikkerhetsbestemmelser i havna. Soldatene skal synes, og følger nøye med på aktiviteten i losse-området.


– Vi står og passer på at alt som skjer ser normalt ut, sier Kristoffer Duenes (i midten), og mener med det at de er trent til å se etter aktivitet som avviker fra normalen og eventuelt kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Her sammen med Sindre Støle (t.v.) og Carl Martin Klæth foran en kolonne under klargjøring av FLO sin M&T bataljon.


Fransk logistikksjef fornøyd med mottaket

Brigader Pierre Fauche er ansvarlig fra Frankrikes side for logistikk knyttet opp til NATOs hurtige reaksjonsstyrke. Han er til stede under lossingen, og er veldig fornøyd med mottakelsen reaksjonsstyrken har fått i Norge:

– Det norske Forsvaret er vant til å jobbe opp mot andre nasjoner. Norge som vertsland gjør sitt beste for å hjelpe og støtte oss. Vi er virkelig fornøyde med mottaket. Dette har gått veldig greit.


Brigader Pierre Fauche fra Frankrike og NK FLO brigader Håkon Warø var til stede under logistikkoperajonen på Borg Havn.

Fauche forteller at alt foreløpig har gått etter planen.

– Det har tatt omtrent fem dager fra alarmen gikk til reaksjonsstyrken var på plass i Norge, Det er helt i tråd med planen, sier Fauche.

Nå skal avdelingen samles på Rygge og få etterforsyninger, mer utstyr og våpen før de drar videre i kolonner opp til Østerdalen og Rena-området for å trene sammen med norske soldater i øvelse Cold Response.


Fra "Staging Area" på Rygge: M&T bataljonen laster opp franske AMX10 stridskjøretøy fra den franske "Spearhead" bataljonen. Klargjøring for kolonnekjøring til Rena.


– Øvelsen er viktig. Vi trener både på å deployere og forberede våre egne styrker, og på å øve sammen med allierte. Øvelsen gir oss en mulighet til å øve på å operere under arktiske forhold. Vi lærer hvordan vi gjør det ved å delta her.

Fauche er også fornøyd med samarbeidet med det norske Forsvaret om logistikk knyttet opp mot øvelsen.

– Vi har et eget fransk logistikksystem for materiell. Men for transport og catering har vi fått god støtte fra det norske Forsvaret, sier han.

Siste innlegg