top of page

7 års avtale om vedlikehold og reservedeler for CV90 på plassAvtalen mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og BAE Systems Hägglunds AB sikrer tilgjengelighet for de fem variantene i den norske CV90 kampvognfamilien. Nylig møttes FLO og BAE Systems ledelse for å markere at avtalen er på plass.


​FLO Strategiske anskaffelser i samarbeid med Forsvarsmateriell startet i 2019 arbeidet med å få på plass rammeavtalen. Den ble signert ved en digital seremoni i desember 2021. Rammeavtalen regulerer innkjøp av materiell, komponenter og utstyr. Det er også utarbeidet en delavtale som regulerer logistikktjenester- og ingeniørarbeid, inkludert vedlikehold av lab for systemintegrasjon. Laben er sentral for fullt ut å forstå kjøretøyets tilstand og konfigurasjoner. Trinnvise kapasistetsoppgraderinger og kontinuerlige forbedringer er modellen for å opprettholde CV90 som en relevant og moderne kampvognfamilie.

Kategoriansvarlig i FLO Strategiske anskaffelser Vedlikehold land Rudi Gjesbakk ønsket velkommen og orienterte om prosessen og avtalen. Han fremhevet det gode samarbeidet og utvist løsningsorientering i prosessen. I tillegg til allerede nevnte aktører trakk han frem viktige bidrag fra og godt samarbeid med Hæren.Anskaffelsesteamet og representanter fra FLO og BAE Systems ledelse. Fra venstre: AVD DIR Øyvind Heien FMA Landkap, BAE kundeansvarlig Mattias Sundström, regionsdirektør BAE Björn Borin, assisterende direktør BAE Örjan Olsson, sjef FLO generalmajor Lars Christian Aamodt, kategoriansvarlig FLO SA Rudi Gjesbakk og anskaffelsesleder FLO SA Rebecca Styrmo Frazee.


Vi er glade for å signere denne rammeavtalen, som sikrer drift av CV90 vognene for fremtiden. Med CV90 har vi en av verdens mest moderne kampvogner, med evne til avansert samvirke med luft- og sjøsystemer. Gjennom rammeavtalen ønsker vi å opprettholde dette i mange år fremover, sier generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Aamodt sa videre at samarbeid og avtaler med sivile leverandører er viktig for at Forsvaret skal virke. Forsvaret av Norge er et system hvor hele samfunnet står sammen om å forsvare landet.

Assisterende direktør Örjan Olsson i BAE Systems Hägglunds, sa at selskapet ser frem til å fortsette det tillitsfulle og verdifulle samarbeidet med det norske Forsvaret. Han sa videre: «Vi har gode erfaringer med norsk forsvarsindustri, som er essensielt for denne rammeavtalen. Vi er forpliktet til å strekke oss langt for å støtte Norge ytterligere, slik vi gjør med våre andre kunder, og som alle tjener på være en del av CV90s brukerfellesskap».Sjef FLO Lars Christian Aamodt og assisterende direktør BAE Systems Hägglunds Örjan Olsson.


BAE Systems Hägglunds er basert i Örnsköldsvik, Sverige. Det arbeides nå med å levere ytterligere 20 ombygde CV90 kampstøttevogner til den norske Hæren. Både ingeniør- og multirollevarianter er en del av leveransen.

Norge er en av syv europeiske nasjoner som benytter CV90. De øvrige er Danmark, Estland, Finland, Nederland, Sveits og Sverige. Det er over 1 300 kjøretøy i ulike varianter i drift.

Siste innlegg
bottom of page