top of page

Driftsanskaffelser til Forsvaret – smartere – bedre – billigere

Driftsanskaffelser til Forsvaret – smartere – bedre – billigere

Forsvaret anskaffer varer og tjenester for om lag 13 milliarder kroner hvert år. Forsvaret og FLO tar grep for å gjøre driftsanskaffelser smartere, bedre og billigere.

McKinseys rapport Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjonen i forsvarssektoren, påpekte at Forsvaret kan hente ut betydelige økonomiske gevinster innenfor driftsanskaffelser.

Forsvarssjefens fagmilitære råd og Langtidsplanen for forsvarssektoren (St.prop.151s «Kampkraft og bærekraft») peker på at Forsvaret må bli mer effektiv i sin forvaltning av ressursene, og at frigjorte midler fra forvaltning og støttefunksjoner kan gi mer ressurser til Forsvarets operative evne.

Derfor er dette arbeidet gitt prioritet fra både Forsvarssjefen og Sjef FLO.

Det er fattet tre tiltak som er iverksatt:

  1. Sjef FLO opprettet 1. aug 2016 avdelingen Strategiske avtaler (SA) som sammen med avdelingen Driftsanskaffelser (DA) legges på nivå med Forsyning og Vedlikehold i FLO. SA og DA skal være gjensidig forsterkende og skape synergi i anskaffelsesarbeidet.

  2. Sjef FLO har opprettet programmet K10+, som gjennomgår hele anskaffelsesfunksjonen i Forsvaret og som skal komme opp med løsninger som skal gi varige forbedringer innenfor kompetanse, kvalitet og kategoribasert innkjøp og kontinuitet.

  3. Forsvarssjefen har besluttet at innkjøperfunksjonen i Forsvaret skal sentraliseres i FLO.

Til sammen skal tiltakene bidra til at Forsvaret og FLO når målsettingen om å være best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester innen 2022.


Siste innlegg
bottom of page