NMLFs vedlikeholdskonferanse

Sjef FLO signaliserte på forsommeren at han ønsket gjennomført en konferanse for Forsvarets vedlikeholdspersonell.

NMLF tok utfordringen og planla i nært samarbeid med FLOs fagpersonell en konferanse som skulle gå fra lunch ene dagen til lunch neste dag.

Gjennomføringen skjedde på Clarion Hotel Oslo Airport 21. og 22. nov.

Hovedmålet med konferansen var å skape forståelse for forbedringspotensialet innen utførelse av vedlikehold, herunder bruk av industrien, konkurranse, smartere måter å gjennomføre vedlikehold på, etc.

Denne forståelsen har som mål å bidra til å øke tilgjengeligheten på teknisk materiell, iht operative krav fra brukeren, til en lavere kostnad.

Deltagerene, i underkant av 50, var primært fra FLOs verkstedorganisasjon, men både FFI, FMA, FKL, NLK, SST, Hæren og noen få utvalgte sivile aktører var representert.

Første tilbakemelding var meget positiv og det kan tyde på at konferansen har kommet for å bli.

For program, klikk her og for ikke graderte briefer, klikk her.


Siste innlegg