FLO ønsker å gi muligheter til næringslivet i Finnmark

FLO Strategiske anskaffelser har ved flere anledninger informert næringslivet i nord om nye muligheter knyttet til Forsvarets oppbygging i Finnmark.

Les mer her.


Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png