BATALJON MED UNIKT OPPDRAG I TRIDENT JUNCTURE

Vertslandstøttebataljonen (VBn) har som primæroppgave å understøtte US Marine Corps når de opererer i Norge. Sjef FLO mener bataljonen har en helt avgjørende rolle for at Trident Juncture 2018 skal bli en suksess. Les hele saken her.


Siste innlegg