BATALJON MED UNIKT OPPDRAG I TRIDENT JUNCTURE

Vertslandstøttebataljonen (VBn) har som primæroppgave å understøtte US Marine Corps når de opererer i Norge. Sjef FLO mener bataljonen har en helt avgjørende rolle for at Trident Juncture 2018 skal bli en suksess. Les hele saken her.


Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png