FORSVARET ÅPNER NATO-BUTIKK FØR TRIDENT JUNCTURE

Ny nettløsning utviklet av Forsvaret før Trident Juncture 2018 vekker internasjonal interesse.

Bestillingssystem

Systemet er utviklet av Forsvaret i samarbeid med strategisk samarbeidspartner WilNor Governmental Services (WGS). I «nettbutikken» kan alt fra hotellrom og leiebiler, til flybensin og beltevogner legges inn og fortløpende håndteres av Forsvarets logistikkorganisasjon. Systemet heter HOBS (Host Nation Support Ordering and Billing System) og vekker nå interesse hos flere nasjoner, både i og utenfor NATO.

Fungerer utmerket

HOBS fungerer utmerket og i henhold til intensjonene og vi merker at mange nasjoner er nysgjerrige på denne ny-utviklingen, sier oberstløytnant Ketil Lassemo i FLO. Uten WGS og erfaringene deres norske eier, rederiet Wilhelm Wilhelmsen og NorSea group as, ville ikke dette systemet sett dagens lys.

- Vi opplever at deltakende nasjoner i Trident Juncture 2018 har omfavnet verktøyet. Våre allierte ser at HOBS letter prosessene rundt bestillinger og kommunikasjon mellom deltakende nasjoner og vertsland vesentlig. Flere nasjoner ønsker nå å kjøpe verktøyet for videre bruk, bekrefter administrerende direktør Vidar Hole i Wilnor Governmental Services AS.

Unikt nettsystem

Som vertsnasjon skal Norge levere en rekke varer og tjenester til deltakernasjonene, slik at de skal slippe å ta med store mengder materiell fra hjemlandet. Ca. 35.000 soldater fra 24 ulike nasjoner deltar. For Forsvaret sin del blir det en øvelse i mottak og understøttelse av allierte styrker. Bestillingsprosessen kalles for SOR (Statement of Requirement). Høsten 2017 etablerte FLO en SOR-organisasjon på ca. 15 personer i kontinuerlig dialog med alle nasjoner og hovedkvarter som Norge kommer til å støtte under Trident Juncture 2018.

Positive

HOBS er tilpasset NATO sitt system for vertslandsstøtte og er enkelt å bruke. Systemet er ugradert, men ligger på Forsvarets server, slik at systemet hele tiden kan overvåkes. Norge kan ikke pålegge andre land å benytte HOBS. Derfor har det vært brukt noe tid og krefter på å markedsføre systemet opp mot TRJE18. Det har vist seg at de aller fleste NATO-land har vært positive til HOBS og tatt det i bruk. Det har vært holdt noen kurs, både i Norge og i utlandet i bruk av systemet, og tilbakemeldingene har vært relativt unisone om at HOBS er svært brukervennlig.


Siste innlegg