Historisk norsk-finsk samarbeid

Norge og Finland knytter tettere forsvarssamarbeid. Ved å utnytte ledige verkstedressurser, dele på reservedeler, og gjøre felles innkjøp av ammunisjon, kuttes både responstid og utgifter. Les mer her.


Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png