Historisk norsk-finsk samarbeid

Norge og Finland knytter tettere forsvarssamarbeid. Ved å utnytte ledige verkstedressurser, dele på reservedeler, og gjøre felles innkjøp av ammunisjon, kuttes både responstid og utgifter. Les mer her.


Siste innlegg