Generalforsamling 2017

NMLF gjennomførte generalforsamling 22. februar på Sessvoll.

29 medlemmer deltok på møtet og den påfølgende middag og sosiale

arrangement.

Trykk på linkene for å se protokoll, årsberetning og budsjett for 2017.


Siste innlegg