Totalforsvarskonseptet revitaliseres - Mer sivil logistikkstøtte til forsvaret i fremtiden


Regjeringen la fredag 17.juni frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. – Vi forsterker den påbegynte kursendringen og foreslår en historisk satsing på Forsvaret. Vi skal fornye og forsterke vår forsvarsevne, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har som en av fire prioriteringer valgt å videreutvikle totalforsvarskonseptet. Dette innebærer bl.a. mer bruk av sivile ressurser til støtte for det militære forsvar.

Les mer


Siste innlegg