Totalforsvarskonseptet revitaliseres - Mer sivil logistikkstøtte til forsvaret i fremtiden


Regjeringen la fredag 17.juni frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. – Vi forsterker den påbegynte kursendringen og foreslår en historisk satsing på Forsvaret. Vi skal fornye og forsterke vår forsvarsevne, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har som en av fire prioriteringer valgt å videreutvikle totalforsvarskonseptet. Dette innebærer bl.a. mer bruk av sivile ressurser til støtte for det militære forsvar.

Les mer


Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png