Sivile aktører skal støtte oss i krise og krig


Når det sivile næringslivet nå får ansvar for forsyning og lagring av Heimevernets materiell, trenger ikke soldatene lenger møte opp på leiren for å få utdelt utstyr. Isteden kan de komme rett til oppsetningspunkt.
Les mer på forsvarets hjemmeside


Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png