Sivile aktører skal støtte oss i krise og krig


Når det sivile næringslivet nå får ansvar for forsyning og lagring av Heimevernets materiell, trenger ikke soldatene lenger møte opp på leiren for å få utdelt utstyr. Isteden kan de komme rett til oppsetningspunkt.
Les mer på forsvarets hjemmeside


Siste innlegg