Styret i NMLF ønsker deg velkommen til GENERALFORSAMLING

Dere inviteres herved til NMLFs generalforsamling 24. februar 2016 kl 1730 på Sessvollmoen. Klikk her og dere finner Innkalling, Årsberetning, Vedtekter, Regnskap og Budsjett. Velkommen!

PS! Dere kan også finne filene i dropbox-mappen her.


Siste innlegg