Styret i NMLF ønsker deg velkommen til GENERALFORSAMLING

Dere inviteres herved til NMLFs generalforsamling 24. februar 2016 kl 1730 på Sessvollmoen. Klikk her og dere finner Innkalling, Årsberetning, Vedtekter, Regnskap og Budsjett. Velkommen!

PS! Dere kan også finne filene i dropbox-mappen her.


Siste innlegg
NMLF , Bygning 02 , Forsvarsveien 75 , 2058 Sessvollmoen
NMLF Kontonummer: 0540 08 59754
VIPPS NR: 73519
ORG NR. 993 52 6673 

Samarbeidspartnere:

sjømilitært.png