NMLFs logistikkonferanse, tidligere Sarpsborgkonferansen, ble gjennomført 4. - 5. nov på Gardermoen.

Sjef FLO har ved flere anledninger uttrykt sin støtte til NMLFs logistikkonferanse siden denne arenaen er en av meget få hvor han kan få små og mellomstore bedrifter i tale. Og det var tydelig at han prioriterte denne aktivitet siden han tilbragte store deler av dagen på konferansen og engasjerte seg både i diskusjoner og ved å vise interesse for bedriftsstands.


Siste innlegg